Antykwariat Epicki > NAUKI HUMANISTYCZNE > Socjologia

Socjologia

Pokaż / ukryj kategorie
Kategorie

Wydawnictwo

Autorzy

Seria
Egipt na wystawie świata

Opisywaną przez przybyszów wystawę można by uznać za uosobienie specyfiki Zachodu, miejsce, gdzie istniał przymus odgrywania roli widza w tak uporządkowanym świecie, by stale coś przedstawiał. Dzięki wystawie bliskowschodni podróżnik stykał się z dziwacznym sposobem porządkowania świata, który zyskiwał w nowoczesnej Europie coraz większą popularność.

15,00 
Socjologia nieprzedawniona

Aleksander Hertz to polski socjolog, sympatyk PPS, współtwórca Warszawskiego Klubu Demokratycznego. Zajmował się głównie historią doktryn socjologicznych i socjologią stosunków politycznych. Od 1940 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Za granicą wydał kilka prac w języku angielskim. Był prekursorem socjologii teatru. Łączył pracę naukową z działalnością popularyzatorską. Był wykładowcą Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.

11,00 
Wartości polityczne Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie

Książka Jacka H. Kołodzieja budzi respekt nie tylko swoją objętością, ale przede wszystkim bogactwem wątków, multidyscyplinarnością, różnorodnością, wielkością i aktualnością przywoływanej i cytowanej literatury, udatnym połączeniem precyzyjności definicji i głębokiej analityczności sądów z rzetelnością ich empirycznej weryfikacji. Jako swego rodzaju politologiczna summa axiologiae przez wiele lat będzie grać rolę przewodnika po literaturze i problematyce aksjologii politycznej...

120,00 
(Zbyt) młodzi rodzice

W książce przedstawiono także problematykę rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania, zagadnienia zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz specyfikę aktywności seksualnej nastolatków i jej uwarunkowania. Ważną częścią pracy jest omówienie zdrowotnych, psychicznych i społecznych konsekwencji przedwczesnego rodzicielstwa a także zaprezentowanie problematyki antykoncepcji młodzieżowej.

25,00 
100 zakazanych książek

Historia cenzury dzieł literatury światowej. Od Dekameronu po Ulissesa, od Cierpień młodego Wertera po Szatańskie wersety, a także Oliver Twist i Pani Bovary trudno uwierzyć, że wiele książek znajdujących się dziś w kanonie literatury było kiedyś poddawanych cenzurze politycznej, obyczajowej, społecznej i religijnej. Kompendium zawiera historię stu najbardziej znanych zakazanych książek.

17,00 
24/7 – Poźny kapitalizm i koniec snu

W świecie zachodniego kapitalizmu ideałem jest nieprzerwana aktywność i dyspozycyjność – dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. W tak skonstruowanej rzeczywistości nie ma miejsca na sen; staje się on ekskluzywnym i nieco anachronicznym dobrem...

45,00 
Archetypy i symbole. Pisma wybrane

Obszerny wybór pism kulturoznawczych. W części pierwszej tomu zebrano prace Junga dotyczące psychologicznych podstaw zjawisk religijnych i procesów mitotwórczych. Część druga zawiera wszystkie najważniejsze rozprawy dotyczące zagadnień twórczości artystycznej.

75,00 
Bezpieczeństwo kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Bezpieczeństwo kulturowe jest czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek. Stanowi nową jakość. Wynika z tego prawidłowość dotycząca różnicy między bezpieczeństwem kulturowym, a społecznym. Obszar Islamskiej Republiki Afganistanu nabiera w tym kontekście nowego znaczenia. Operacje militarne prowadzone w odmiennym środowisku kulturowym wymagają solidnej i merytorycznej wiedzy o tym regionie.

59,00 
Czy globalizacja musi być irracjonalna?

W niniejszej książce Autor skupia uwagę na przyczynach i skutkach niekompletności procesu globalizacji i ich wpływie na niespójność tego procesu, który ocenia z punktu widzenia racjonalności globalnej.

45,00 
Dzieci swoich czasów. Ruchy młodzieżowe w Rosji a zmiany kulturowe po upadku ZSRR

Opis wielu ruchów młodzieżowych działających na polu współczesnej kultury rosyjskiej, wśród których znalazły się zarówno odpowiedniki znanych na Zachodzie społeczności (hipisi, punki, skinheadzi, motocykliści i in.) jak również oryginalne i prawie nieznane poza Rosją grupy kulturowe (rolewicy, KSP). Atutem książki jest ukazanie ruchów młodzieżowych na tle radykalnych przemian społecznych i świadomościowych dokonujących się w Rosji, poczynając od upadku Związku Radzieckiego oraz nowych nurtów w obrębie kultury rosyjskiej.

13,00 
Dziedzictwo i tradycje kulturalne Wielunia

Niniejsza książka stanowi swoistą wędrówkę w czasie z wybitnymi osobowościami minionych stuleci...

84,00 
Galaktyka internetu

Jak to się wszystko zaczęło? Jakie są kultury, które tworzą Internet albo kontestują jego istnienie? W jaki sposób Internet przyczynia się do powstawania nowych struktur gospodarczych i jak przekształca stare? Jak wygląda rzeczywistość cyfrowego podziału? W jaki sposób Internet wpłynął na organizacje społeczne i kulturalne, na nasze uczestnictwo w polityce i komunikacji, na życie w dużych aglomeracjach?

24,00 
Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym

Autorzy zgodnie zwracają uwagę na historyczną i kulturową zmienność interakcji werbalnych, które powodują przeobrażenia dyskursu oraz gatunków i stylów.  Pokazują ewolucję, a niekiedy rewolucję w tworzonych przez współczesnych gatunkach i tekstach. Wskazują na zmiany w postrzeganiu świata, jego wartościach, sferze obyczajowości czy modelach zachowań, wynikające z kreowania przez nowe środki przekazu medialnego intersubiektywnego obrazu świata.

49,00 
Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych

Książka dotyczy problematyki wzorców kobiecości i męskości kreowanych przez popkulturę w kontekście ich wizualnej i tożsamościowej atrakcyjności dla badanych młodych dorosłych. Odniesiono się do zjawiska seksualizacji, rozumianego jako intensywne rozprzestrzenianie się dyskursów o seksualności w mediach oraz jako erotyczna prezentacja ciał kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej.

80,00 
Konstrukcja rzeczywistości

Analiza dyskursu w ramach empirycznego kulturoznawstwa (perspektywy i problemy); Stabilność polskiej symboliki kolektywnej; Sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości (na przykładzie medialnych relacji z „IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet” w Pekinie); Wpływ rodzaju pisma na konstrukcję wizerunku firmy; Rozpoznawalność cech „literackości” i „funkcji estetycznej” przez „kompetentnych odbiorców”; Image napojów w kulturze polskiej, niemieckiej i […]

44,00 
Kościół w sferze publicznej: Natanek, Nergal, Boniecki

Relacje pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i sferą publiczną odgrywają ważną rolę w polskim życiu społeczno–politycznym. Ostatnio sytuacja Kościoła stała się jednak bardziej złożona. Książka stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytania o przyczyny tej sytuacji. Czytelnik dowiaduje się w jaki sposób polski Kościół funkcjonuje komunikacyjnie w sferze publicznej i jakie strategie dyskursywne stosuje.

66,00 
Materiał jako wehikuł treści rytuału

Charakter informacyjny pracy Materiał jako wehikuł treści rytuału wskazuje na jej niebywałą wartość. Przez systematyzację materiału pochodzącego z różnych kultur prowadzi ona do lepszego i głębszego zrozumienia rozwoju zjawisk kulturowych i powiązania między teatrem a rytuałem. Będzie ona stanowić cenny podręcznik akademicki dla kulturoznawców, religioznawców, teatrologów i etnologów, przekazujący rzetelną wiedzę z historii kultury i sztuki.

33,00 
Metodologia badań psychologicznych

„Metodologia badań psychologicznych” to kultowy już podręcznik, który od lat stanowi podstawową lekturę studentów oraz naukowców prowadzących działalność badawczą w obszarze nauk społecznych.

77,00 
Moralne maksimum, moralne minimum

'Książka Michaela Walzera mówi nam o tym, że aby przekroczyć granicę między jedną a drugą kulturą, a nawet między mną a tobą, Czytelniku, należy zeszczupleć. Wcześniej jednak należy przestać się bać własnej wagi. Historia liberalizmu to zdaniem Walzera historia odchudzania się na siłę. Przynajmniej od Immanuela Kanta filozofowie próbowali wymyślić zasadę sprawiedliwości, która połączy nas jedną, choćby szczupłą, ideą uniwersalną. Walzer sądzi, że taka perspektywa nie istnieje. Póki ludzkość ma jedynie wspólną historię, a nie ma wspólnej tradycji, nawet najtęższa głowa nie wymyśli żadnego moralnego esperanto, które posłuży wszystkim za zasadę sprawiedliwości.'

66,00 
Neurotyczna osobowość naszych czasów

Horney przedstawia obraz neurotyka, z jego konfliktami, lękami, cierpieniem i trudnościami, jakie ma on z samym sobą oraz w kontaktach z innymi ludźmi, a także próby ich rozwiązania. "Neurotyczna osobowość naszych czasów" to jedna z najważniejszych prac przedstawicielki współczesnej psychoanalizy i psychiatrii, która wraz z Erichem Frommem założyła Amerykański Instytut Psychoanalityczny.

35,00 
O prawo do aborcji

Słynne przemówienie francuskiej minister zdrowia Simone Veil z 26 listopada 1974, przedstawiające projekt ustawy o dobrowolnym przerywaniu ciąży (IVG). Uzupełnia je wywiad z Veil przeprowadzony 30 lat później przez Annick Cojean, dziennikarkę pisma Le Monde . Trzeba zobaczyć tę niewielką kobietę, pozbawioną całkowicie agresji, modulującą głos w bardzo spokojny, choć stanowczy sposób, gdy stawia czoła kilkuset mężczyznom, patrzącym na nią początkowo z pogardą lub wyraźnym lekceważeniem

25,00 
Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji

W książce podjęto ważne kwestie dotyczące takiej normalizacji życia społecznego, by problemy osób z niepełnosprawnością nie schodziły na peryferie życia, a rozwiązanie ich nie było aktem łaski nas, zwanych pełnosprawnymi, lecz codzienną powinnością.

55,00 
Oblicza starości. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej

Wobec nieubłagalnego pochodu zarówno starzenia się osobniczego, jak i starzenia się ludności nikt nie może pozostać obojętny. Starzenie się i starość nie są już w naszych czasach sprawą wyłącznie osobistą, ponieważ obejmują setki milionów osób. Urosły do rangi jednego z kluczowych problemów. Od sposobu jego rozwiązania w znacznym stopniu zależy nie tylko społeczno-ekonomiczna, lecz również moralno-etyczna przyszłość ludzkości. Książka rozważa ten temat z demograficznego i społecznego punktu widzenia.

8,00 
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu (+ CD)

W zbiorze między innymi, Ideologia, mit, fotografia. Casus „National Geographic Magazine", Pije Kuba do Jakuba... Analiza etykiet tanich win, Buntownicy spod sztandaru MTV, Współczesność jako zmierzch ery nieobecnych ciał. Książka zawiera szkice z dziedzin socjologii i antropologii.

85,00 
Odwiedź nas
ANTYKWARIAT INTERNETOWY - aktywny całą dobę: 24/7
email: antykwariatepicki@op.pl


Możesz też zadzwonić
666 604 676

Regulamin sklepu | Polityka prywatności