Antykwariat Epicki > NAUKI HUMANISTYCZNE

NAUKI HUMANISTYCZNE

Pokaż / ukryj kategorie
Kategorie

Wydawnictwo

Autorzy

Seria
Egipt na wystawie świata

Opisywaną przez przybyszów wystawę można by uznać za uosobienie specyfiki Zachodu, miejsce, gdzie istniał przymus odgrywania roli widza w tak uporządkowanym świecie, by stale coś przedstawiał. Dzięki wystawie bliskowschodni podróżnik stykał się z dziwacznym sposobem porządkowania świata, który zyskiwał w nowoczesnej Europie coraz większą popularność.

15,00 
Kościół świętego Rocha. Przepowieści

Przepowieść jest opowieścią, przestrogą i zapowiedzią. Opowieścią o tajemniczej dzielnicy Paryża, zwanej "Małą Polską", w której Casanovę spotkały największe rozczarowanie miłosne, hrabina Castiglione odgrywała erotyczną psychodramę z kochankami i z synem, Juliusz Słowacki marzył o sławie i o czystości uczuć, a daleki kuzyn Jakuba Franka sprowadzał królestwo boże na ziemię deprawując jakobinów przy pomocy własnej siostry...

15,00 
Mikrohistorie

W "Mikrohistoriach" historiografia staje się krytyką kultury rozumianą jako refleksja nad człowiekiem (filozofia), jako opowieść pokazująca kim jest człowiek (antropologia) i jak to jest być człowiekiem (etyka). Książka ta włącza się w "etyczny zwrot", który dosięgnął historię. Przenika ją tak ważne obecnie pytanie o dobro historii": gdzie jest owo dobro? i co nim jest?

80,00 
Ogarnij się. Jak skutecznie rządzić sobą

Mądrze rządzić sobą jest i łatwo, i trudno. Łatwo, bo któż zna nas lepiej niż my sami? Trudno, bo próbujemy sprawować te rządy, często kierując się niesprawdzonymi przekonaniami, stereotypami, zasłyszanymi rewelacjami... Jak mądrze zarządzać sobą, by osiągnąć to, na czym nam naprawdę zależy, żyć tak, jak chcemy żyć?

35,00 
Paradygmaty dla metaforologii

Jeden z najoryginalniejszych w XX wieku filozofów niemieckich, Hans Blumenberg (1920–1996),z pewnością nie został jak dotąd należycie doceniony w Polsce. Mimo kilku przekładów pozostaje myślicielem na wskroś elitarnym. Tymczasem jego koncepcje mają istotne znaczenie dla zrozumienia ideowych podstaw epoki nowożytnej, a w konsekwencji – naszej współczesności. Niniejsza stosunkowo wczesna książka (1958) była programowa dla późniejszych badań Blumenberga nad przejściem od średniowiecza do nowożytności, należy też dzisiaj do klasyki studiów nad miejscem metafory w myśleniu prowadzonych od Nietzschego przez Derridę po George’a Steinera.

33,00 
Pisma wybrane

Jego największym osiągnięciem są tłumaczenia (z łaciny na polski) i komentarze tekstów z filozofii praktycznej Arystotelesa (Ekonomiki, Polityki i Etyki). Jest jednym z głównych polskich filozofów renesansowych i twórców polskiej terminologii filozoficznej. Petrycy komentował Arystotelesa poprzez dodanie obszernych Przydatków, mających postać krótkich uwag lub dłuższych wywodów.

22,00 
Powszechny system ochrony praw człowieka. Podsumowanie dekad

Opracowanie poświęconej jest zaprezentowaniu osiągnięć i aktualnych wyzwań, jakie są udziałem oenzetowskiego systemu ochrony praw człowieka, w tym zwłaszcza roli ONZ w kształtowaniu systemowej ochrony praw jednostki. Publikacja stanowi próbę refleksji nad ochroną traktatową, a zwłaszcza międzynarodowo chronionym substratem poszczególnych praw, podlegającym wpływom zmieniającej się rzeczywistości oraz skutecznością mechanizmów kontrolnych, jak również prezentuje rolę Rady Praw Człowieka.

30,00 
Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza

W pracy została zaprezentowana nie tylko sylwetka Marcelego Chlamtacza, ale przede wszystkim jego naukowe osiągnięcia. Ponadto, w dysertacji została podjęta próba ustalenia, czy Marceli Chlamtacz traktował badania nad prawem rzymskim jako oderwaną od czasów mu współczesnych dogmatyczną analizę określonych instytucji prawnych, czy też rozumiał je jako pewnego rodzaju środek do zrozumienia i kształtowania prawa mu współczesnego. Przeanalizowane zostały również jego naukowe relacje ze światem prawniczej romanistyki.

75,00 
Prezentacje świata w dyskursach

Publikacja gromadzi teksty dotyczące modelowania komunikacji przez poszczególne odmiany dyskursu. Badaczy (związanych z różnymi dyscyplinami i/lub paradygmatami naukowymi) szczególnie zajmują wielorakie formy przedstawień (reprezentacji) rzeczywistości oraz warunkujące je konwencje, normy, konteksty i wartości, a także środki wyrazu. Tom zawiera przy tym rozważania teoretyczne oraz prezentuje konkretne propozycje metodologiczne, np. analizy tekstów multimodalnych.

55,00 
Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym

Publikacja w sposób dotąd niespotykany podchodzi do zjawisk kryminalnych, kładąc szczególny nacisk na metody i narzędzia wykorzystywane do prognozowania przestępczości. Przedstawione przez specjalistów badania pokazują, że można modelować ocenę ryzyka zjawisk przestępczych w czasie i przestrzeni. Jest to więc tematyka nad wyraz aktualna i użyteczna. Różne metody prognozowania znane są już policji w różnych państwach. Dobrze się składa, iż ośrodki naukowe i badawcze, dzięki sfinansowaniu przez NCBiR, opracowały metodologie prognozowania dla celów policji.

249,00 
Socjologia nieprzedawniona

Aleksander Hertz to polski socjolog, sympatyk PPS, współtwórca Warszawskiego Klubu Demokratycznego. Zajmował się głównie historią doktryn socjologicznych i socjologią stosunków politycznych. Od 1940 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Za granicą wydał kilka prac w języku angielskim. Był prekursorem socjologii teatru. Łączył pracę naukową z działalnością popularyzatorską. Był wykładowcą Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.

11,00 
Starożytność, średniowiecze, renesans. Super skrypt

Przejrzyste i zwięzłe opracowanie epok literackich, charakterystyka twórczości najważniejszych autorów i streszczenia utworów. W sam raz na początek roku szkolnego!

10,00 
Święci i łzy

Świadectwo utraty wiary, zwątpienia i upadku, a tym samym skandal religijny, literacki i polityczny. Książka wypełniona profanującymi stwierdzeniami jest też jednocześnie świadectwem mistycznej kontemplacji, wątpiących poszukiwań "innych horyzontów" egzystencji.

25,00 
Terapeutyczne aspekty filozofii Sokratesa i Epikura

Człowiek współczesny jest samotny, skazany tylko na siebie, nie może nikomu zaufać, bywa, że nie ma z kim porozmawiać, nie potrafi już mówić w sposób zrozumiały dla innych, nie potrafi opowiedzieć o sobie, nie potrafi wysłuchać innych, nie ma czasu, nie ma miejsca, nie ma pieniędzy, nie ma nadziei, nie ma Boga... Czy stan ten można zmienić, czy można sobie z tym poradzić?

19,00 
Upiorne opowieści po zmroku (komplet)

Kolekcja niesamowitych opowieści, zebranych i opowiedzianych przez zbieracza folkloru Alvina Schwartza i zilustrowanych przez cenionego artystę Stephena Gammella. "Upiorne opowieści po zmroku" zawierają jedne z najbardziej przerażających opowieści o makabrze, mrocznej zemście i nadprzyrodzonych wydarzeniach wszech czasów. Chodzące zwłoki, tańczące kości, szaleńcy z nożami i ucieczki krętymi uliczkami przed śmiercią – wszystkie te motywy znajdziemy w tym mrożącym krew w żyłach zbiorze opowieści o duchach.

90,00 
Wartości polityczne Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie

Książka Jacka H. Kołodzieja budzi respekt nie tylko swoją objętością, ale przede wszystkim bogactwem wątków, multidyscyplinarnością, różnorodnością, wielkością i aktualnością przywoływanej i cytowanej literatury, udatnym połączeniem precyzyjności definicji i głębokiej analityczności sądów z rzetelnością ich empirycznej weryfikacji. Jako swego rodzaju politologiczna summa axiologiae przez wiele lat będzie grać rolę przewodnika po literaturze i problematyce aksjologii politycznej...

120,00 
(Zbyt) młodzi rodzice

W książce przedstawiono także problematykę rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania, zagadnienia zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz specyfikę aktywności seksualnej nastolatków i jej uwarunkowania. Ważną częścią pracy jest omówienie zdrowotnych, psychicznych i społecznych konsekwencji przedwczesnego rodzicielstwa a także zaprezentowanie problematyki antykoncepcji młodzieżowej.

25,00 
100 zakazanych książek

Historia cenzury dzieł literatury światowej. Od Dekameronu po Ulissesa, od Cierpień młodego Wertera po Szatańskie wersety, a także Oliver Twist i Pani Bovary trudno uwierzyć, że wiele książek znajdujących się dziś w kanonie literatury było kiedyś poddawanych cenzurze politycznej, obyczajowej, społecznej i religijnej. Kompendium zawiera historię stu najbardziej znanych zakazanych książek.

17,00 
24/7 – Poźny kapitalizm i koniec snu

W świecie zachodniego kapitalizmu ideałem jest nieprzerwana aktywność i dyspozycyjność – dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. W tak skonstruowanej rzeczywistości nie ma miejsca na sen; staje się on ekskluzywnym i nieco anachronicznym dobrem...

45,00 
Akademia Khana. Szkoła bez granic

Książka prezentuje radykalną wizję przyszłości edukacji dla wszystkich. Jest to nie tylko pokazanie sposobów wyrównania szans zdobycia wiedzy, ale i apel o darmową, powszechną, ogólnoświatową edukację oraz wskazówka, jak można ten cel osiągnąć dzięki prostej, a jednocześnie ewolucyjnej filozofii Khana.

22,00 
Antyk w Polsce. Część II – Studia

Antyk w Polsce. Część II - Studia. Tytuł trudno dostępny na rynku.

59,00 
Archetypy i symbole. Pisma wybrane

Obszerny wybór pism kulturoznawczych. W części pierwszej tomu zebrano prace Junga dotyczące psychologicznych podstaw zjawisk religijnych i procesów mitotwórczych. Część druga zawiera wszystkie najważniejsze rozprawy dotyczące zagadnień twórczości artystycznej.

75,00 
Bezpieczeństwo kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Bezpieczeństwo kulturowe jest czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek. Stanowi nową jakość. Wynika z tego prawidłowość dotycząca różnicy między bezpieczeństwem kulturowym, a społecznym. Obszar Islamskiej Republiki Afganistanu nabiera w tym kontekście nowego znaczenia. Operacje militarne prowadzone w odmiennym środowisku kulturowym wymagają solidnej i merytorycznej wiedzy o tym regionie.

59,00 
Campo Santo

Sebald pozostawił po sobie tylko jedną niedokończoną książkę. Jej fragmenty składają się na Campo Santo. Pierwszą część zbioru stanowi zarzucony przez autora „projekt korsykański”, który przewijał się w twórczości Sebalda już od publikacji Pierścieni Saturna. W tych fragmentach pisarz jawi się jako badacz historii, natury, ludowych obrzędów i ich związków ze współczesną rzeczywistością. W drugiej części zebrano kilkanaście tekstów krytycznych, w których Sebald zajmuje się rozmaitymi dziełami sztuki – od teatralnych przedstawień Handkego, przez obrazy do utworów wybitnych pisarzy: Güntera Grassa, Wolfganga Hildesheimera czy Franza Kafki.

49,00 
Odwiedź nas
ANTYKWARIAT INTERNETOWY - aktywny całą dobę: 24/7
email: antykwariatepicki@op.pl


Możesz też zadzwonić
666 604 676

Regulamin sklepu | Polityka prywatności