Antykwariat Epicki > NAUKI HUMANISTYCZNE > Językoznawstwo i filologie

Językoznawstwo i filologie

Pokaż / ukryj kategorie
Kategorie

Wydawnictwo

Autorzy

Seria
Prezentacje świata w dyskursach

Publikacja gromadzi teksty dotyczące modelowania komunikacji przez poszczególne odmiany dyskursu. Badaczy (związanych z różnymi dyscyplinami i/lub paradygmatami naukowymi) szczególnie zajmują wielorakie formy przedstawień (reprezentacji) rzeczywistości oraz warunkujące je konwencje, normy, konteksty i wartości, a także środki wyrazu. Tom zawiera przy tym rozważania teoretyczne oraz prezentuje konkretne propozycje metodologiczne, np. analizy tekstów multimodalnych.

55,00 
Dzieje językoznawstwa w zarysie

Praca niniejsza jest oczywiście podręcznikiem, ale nie tylko, autor bowiem nie ograniczył się do referowania znanych powszechnie faktów, lecz w miarę swych możliwości usiłował je porządkować, a także interpretować istniejące między nimi zależności i związki na podstawie własnych przemyśleń i doświadczeń.

14,00 
Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym

Autorzy zgodnie zwracają uwagę na historyczną i kulturową zmienność interakcji werbalnych, które powodują przeobrażenia dyskursu oraz gatunków i stylów.  Pokazują ewolucję, a niekiedy rewolucję w tworzonych przez współczesnych gatunkach i tekstach. Wskazują na zmiany w postrzeganiu świata, jego wartościach, sferze obyczajowości czy modelach zachowań, wynikające z kreowania przez nowe środki przekazu medialnego intersubiektywnego obrazu świata.

49,00 
Głowa owinięta koszulą

Uzupełnienie mickiewiczowskiego cyklu "Jak bajeczne żurawie", w którym ukazały się książki: "Żmut", "Baket", "Kilka szczegółów" oraz "Do Snowia i dalej".

20,00 
Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami – 2 tomy

Podręcznik studentów filologii polskiej z zakresu gramatyki opisowej. Zawiera działy: -Fonetyka; -Części mowy; -Słowotwórstwo.

25,00 
Językoznawstwo ogólne

Książka jest podręcznikiem uniwersyteckim. Zawarte są w niej poglądy nie tylko z różnych szkół językoznawczych, lecz również samego autora, natomiast terminy zaczerpnięte zostały - jak sam autor pisze - z istniejącej literatury językoznawczej - zarówno jeśli chodzi o brzmienie, jak i treść.

22,00 
Konstrukcja rzeczywistości

Analiza dyskursu w ramach empirycznego kulturoznawstwa (perspektywy i problemy); Stabilność polskiej symboliki kolektywnej; Sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości (na przykładzie medialnych relacji z „IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet” w Pekinie); Wpływ rodzaju pisma na konstrukcję wizerunku firmy; Rozpoznawalność cech „literackości” i „funkcji estetycznej” przez „kompetentnych odbiorców”; Image napojów w kulturze polskiej, niemieckiej i […]

44,00 
Mały słownik języka polskiego

„Mały słownik języka polskiego” zawiera około 40 tysięcy haseł i objaśnia najczęściej używane wyrazy i znaczenia. Podaje informacje o pisowni i odmianie wyrazów, o znaczeniach i o związkach frazeologicznych, w które wchodzą, określa zakres użycia opisywanych jednostek i przytacza przykłady użycia. Tam, gdzie jest to potrzebne, podaje informacje o wymowie, a przy wyrazach obcego pochodzenia wskazuje język, z którego zostały zapożyczone.

10,00 
Słownik etymologiczny języka polskiego

Słownik etymologiczny pióra jednej z największych postaci polskiego językoznawstwa, zawierający jego odkrycia dotyczące pochodzenia wyrazów. Przedruk wydania z 1927 roku.

40,00 
Odwiedź nas
ANTYKWARIAT INTERNETOWY - aktywny całą dobę: 24/7
email: antykwariatepicki@op.pl


Możesz też zadzwonić
666 604 676

Regulamin sklepu | Polityka prywatności