Antykwariat Epicki > NAUKI HUMANISTYCZNE > Literaturoznawstwo

Literaturoznawstwo

Pokaż / ukryj kategorie
Kategorie

Wydawnictwo

Autorzy

Seria
Kościół świętego Rocha. Przepowieści

Przepowieść jest opowieścią, przestrogą i zapowiedzią. Opowieścią o tajemniczej dzielnicy Paryża, zwanej "Małą Polską", w której Casanovę spotkały największe rozczarowanie miłosne, hrabina Castiglione odgrywała erotyczną psychodramę z kochankami i z synem, Juliusz Słowacki marzył o sławie i o czystości uczuć, a daleki kuzyn Jakuba Franka sprowadzał królestwo boże na ziemię deprawując jakobinów przy pomocy własnej siostry...

15,00 
Starożytność, średniowiecze, renesans. Super skrypt

Przejrzyste i zwięzłe opracowanie epok literackich, charakterystyka twórczości najważniejszych autorów i streszczenia utworów. W sam raz na początek roku szkolnego!

10,00 
100 zakazanych książek

Historia cenzury dzieł literatury światowej. Od Dekameronu po Ulissesa, od Cierpień młodego Wertera po Szatańskie wersety, a także Oliver Twist i Pani Bovary trudno uwierzyć, że wiele książek znajdujących się dziś w kanonie literatury było kiedyś poddawanych cenzurze politycznej, obyczajowej, społecznej i religijnej. Kompendium zawiera historię stu najbardziej znanych zakazanych książek.

17,00 
Antyk w Polsce. Część II – Studia

Antyk w Polsce. Część II - Studia. Tytuł trudno dostępny na rynku.

59,00 
Campo Santo

Sebald pozostawił po sobie tylko jedną niedokończoną książkę. Jej fragmenty składają się na Campo Santo. Pierwszą część zbioru stanowi zarzucony przez autora „projekt korsykański”, który przewijał się w twórczości Sebalda już od publikacji Pierścieni Saturna. W tych fragmentach pisarz jawi się jako badacz historii, natury, ludowych obrzędów i ich związków ze współczesną rzeczywistością. W drugiej części zebrano kilkanaście tekstów krytycznych, w których Sebald zajmuje się rozmaitymi dziełami sztuki – od teatralnych przedstawień Handkego, przez obrazy do utworów wybitnych pisarzy: Güntera Grassa, Wolfganga Hildesheimera czy Franza Kafki.

49,00 
Człowiek matematyczny i inne eseje

Wybór esejów, przemówień, fragmentów dziennika, notatek – ukazuje oryginalność myślenia Musila jako krytyka literatury i kultury.

99,00 
Dyskursywizowanie Białoszewskiego. Tom 2 – Dyskursy literaturoznawstwa naukowego i szkolnego

Książka podejmuje temat dobrze znany literaturoznawstwu – temat recepcji twórczości danego pisarza – ale w nowym ujęciu metodologicznym. Przenosi akcent z recepcji na dyskursywizowanie, a tym samym wykracza poza ramy literaturoznawstwa w stronę kulturoznawstwa oraz filozofii nauki.

43,00 
Gedruckte Kunst (Sztuka druku)

Znakomite opracowanie dla kolekcjonerów, traktujące o sztuce, technikach oraz historii druku. Szczegółowo opisuje poszczególne sposoby druku i tworzenia ilustracji, wskazuje na różnice pomiędzy konkretnymi artystami (np. drzeworytnicy z XVI wieku), zawiera opisy maszyn drukarskich. Nie skupia się przy tym tylko i wyłącznie na kontynencie europejskim, poruszając również rzadko opisywane techniki druku azjatyckiego. Liczne ilustracje czarno-białe, kolorowa wkładka.

50,00 
Głowa owinięta koszulą

Uzupełnienie mickiewiczowskiego cyklu "Jak bajeczne żurawie", w którym ukazały się książki: "Żmut", "Baket", "Kilka szczegółów" oraz "Do Snowia i dalej".

20,00 
Historia literatury niderlandzkiej

Popularnonaukowe opracowanie dziejów literatury niderlandzkojęzycznej, która powstała na terenie dzisiejszego Królestwa Holandii oraz flamandzkiej części Królestwa Belgii.

17,00 
Klasyczna literatura tybetańska

Każdy z działów literatury tybetańskiej został w niniejszej książce omówiony przez najwybitniejszych specjalistów w sposób nie tylko urzekający erudycją i wysokim poziomem naukowym, lecz także przejrzystością układu i pięknem języka. Niniejsza praca pod wybitnych tybetologów amerykańskich jest od lat uznawana za najbardziej kompletny i najlepszy podręcznik literatury tybetańskiej.

48,00 
Kronika Witolda Gombrowicza. Pamiętnik teatralny zeszyt 1-4 (217-220) 2006

Jest to drugi rocznik monograficzny poświęcony teatrowi Witolda Gombrowicza. Zawiera przede wszystkim Kronikę, dopełniająca poszukiwania i badania, zaprezentowane w „Pamiętniku Teatralnym” 2004, z. 1-4. Odnotowane w niej zostały najważniejsze wydarzenia, mające wpływ na twórczość i koleje życia Gombrowicza. Numer zawiera także kronikę sceniczną utworów tego pisarza, doprowadzona do obchodów Roku Gombrowicza 2004. Odnotowuje polskie i zagraniczne realizacje teatrów zawodowych i studenckich, realizacje radiowe i telewizyjne oraz filmowe. Wybrane przedstawienia zostały także skrótowo opisane. Kronikę uzupełniają ogłaszane po raz pierwszy archiwalia. Są to m.in. dokumenty osobiste pisarza, korespondencja z archiwum Rity Gombrowicz oraz listy Kazimierza Dejmka do Jerzego Giedroycia.

45,00 
Literatura i chaos. Szkice o literaturze XX i XXI wieku

Publikacja adresowana jest do literaturoznawców, kulturoznawców, studentów nauk humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych literaturą XX i XXI wieku.

44,00 
Literatura lat 1945-1975

"Literatura lat 1945-1975" omawia obszar piśmiennictwa, który oczom czytelników ukazuje się jako wypełniony bezlikiem zjawisk: utworów, usiłowań twórczych, tendencji - nader różnych, mało mających ze sobą wspólnego. Nadrzędną intencją książki jest właśnie uporządkowanie tego obszaru, przedstawienie kolejnych generacji pisarzy wkraczających w życie aktywne, przemian stylów i poetyk, wyłaniania się nowych tematów i ich dalszych metamorfoz. ujęcie to stara się wtopić sylwetki pisarzy w tło szerszych przemian, jakie następowały w literaturze.

12,00 
Literatura okresu przejściowego 1975-1996

Książka przedstawia najważniejsze utwory, pisarzy i wydarzenia kulturalne trudnego czasu transformacji ustrojowej w Polsce. Autorka wprowadza w zagadnienia literackie po 1975 roku. Ukazuje problemy współczesnego piśmiennictwa polskiego w okresie przemian politycznych, schyłku PRL i transformacji ustrojowej. Przybliża atmosferę tamtych lat, opisując m.in. sposoby działania cenzury...

55,00 
Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki

Znakomita część tekstów zamieszczonych w książce, była w latach 1998 - 2006 publikowana na łamach rozmaitych pism; Studium , Pro Arte , Dykcja , Chicago Review , Lampa periodyki społeczno-kulturalne: Krytyka Polityczna , Tygodnik Powszechny , Odra , Nowe Państwo , a także dziennik Gazeta Wyborcza . Na użytek niniejszej publikacji zostały odpowiednio uaktualnione, przeredagowane oraz zazwyczaj rozszerzone. Inne teksty, zwłaszcza te z ostatniej części, to materiały premierowe, napisane już z myślą o tej właśnie książce. Większość tekstów, co z pewnością zauważy Czytelnik, poświęcona jest poezji.

14,00 
Pasje i kantyleny. Szkice o literaturze niemieckojęzycznej

Szkice Jerzego Łukosza, wyrastające z niemieckoliterackich pasji autora, przybliżają sylwetki Herdera, Ovalisa, Schillera, Benna, Walsera oraz Lerneta-Holenii, a więc oprócz współczesnych, twórców XVIII- i XIX-wiecznych. Pasje Łukosza to i styl, i erudycja, i radość płynąca z obcowania ze słowem. Słowem myślącym.

12,00 
Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941

Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze.

22,00 
Polska-Ukraina. Dialog kultur

Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29-30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku pod red. Wojciecha Piotrowskiego.

20,00 
Problemy literatury i estetyki

Zbiór sześciu rozpraw z lat 1924 - 1970, poświęconych głównie problemom gatunku powieściowego, omawiających jego specyfikę, rozwój i miejsce jakie zajmuje wśród innych gatunków literackich.

35,00 
Przemijanie a literatura

"Przemijanie a literatura" to ostatnia, przedśmiertna książka Malraux'a, zamykająca jego refleksje nad sztuką, jej funkcją, trwaniem, przemijaniem. Autor zajmuje się tu głównie literaturą, i to literaturą europejską, zwłaszcza francuską; rozważania nad literaturą wspiera przykładami z innych dziedzin sztuki, prezentując jak zawsze niezwykłą erudycję i rozległość zainteresowań. Przełożyła Anna Tatarkiewicz

15,00 
Przygody dzieł literackich

Książka omawia w zmiennym świetle ich kolejnych interpretacji siedem wielkich utworów literatury polskiej: Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Pana Jowialskiego Aleksandra Fredry, Balladynę Juliusza Słowackiego, Lalkę Bolesława Prusa, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Pałubę Karola Irzykowskiego i Kosmos Witolda Gombrowicza. Na tych przykładach ukazuje różnorodność sposobów oglądu dzieła literackiego oraz zakreśla historię recepcji utworów, które dziś śmiało możemy zaliczyć do klasyki polskiego piśmiennictwa.

26,00 
Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza

Niniejsza praca ma głównie na celu naszkicowanie życiorysu pisarza oraz pewnych zagadnień twórczości autora Sklepów cynamonowych na tle jego biografii, w powiązaniu z nią, ukazanie niektórych korelacji między człowiekiem a pisarzem, życiem a dziełem, realiami a kreacją artystyczną.

30,00 
Ślad wydawcy

Od weneckiego wydawcy Erazma z Rotterdamu Aldusa Manucjusza przez młodego wydawcę Kafki Kurta Wolffa aż do Roberta Silversa, legendarnego redaktora „The New York Review of Books” – Ślad wydawcy to nie tylko apologia edytorstwa jako jedynego w swoim rodzaju gatunku literackiego, którego perłą w koronie jest prowadzone przez Roberta Calassa mediolańskie wydawnictwo Adelphi, lecz także requiem dla tej „ukrytej tradycji” życia i myśli, którą dla wielu z nas pozostaje książka i przyjemność płynąca z formy jej wydania.

25,00 
Odwiedź nas
ANTYKWARIAT INTERNETOWY - aktywny całą dobę: 24/7
email: antykwariatepicki@op.pl


Możesz też zadzwonić
666 604 676

Regulamin sklepu | Polityka prywatności