Antykwariat Epicki > średniowiecze

średniowiecze

Zamek Crespin

Akcja rozgrywa się średniowiecznej Francji, gdzie w 1225 roku dwaj bracia franciszkanie stają się uczestnikami zażartego konfliktu między społecznością ludzką a zwierzęcą. Wspólnie ze zwierzętami bronią życia niedorozwiniętego chłopca. Na zamku Crespin toczą się dysputy na temat dwornej miłości, a tymczasem franciszkanie realizują miłość prawdziwie Bożą. Zwierzęta, mówiące w powieści ludzkim głosem, okazują się bardziej ludzkie niż ludzie, dając im lekcję wielkoduszności, szlachetności i honoru.

10,00 
Złota legenda

Czymże jest Złota legenda? Wieńcem legend w starym, średniowiecznym znaczeniu tego wyrazu, wielkim skarbcem, w którym fantazja stuleci złożyła swoje najpopularniejsze wytwory, a z którego pokolenia czerpały następnie wątki dla swego piśmiennictwa, malarstwa, rzeźby i architektury. Przez lat trzysta od swego powstania w połowie XIII w. cieszyła się niezmiennym wzięciem w całej Europie i wywierała wpływ doniosły na rozmaite dziedziny ówczesnego życia...

80,00 
Alienor z Akwitanii

W książce tej autorka omawia życie i działalność jednej z najbardziej niezwykłych i wykształconych kobiet średniowiecza - księżnej Akwitanii, królowej Francji, następnie królowej Anglii. Ta ambitna kobieta, o niezwykłej energii, bystrości i umiejętności podejmowania decyzji, trzymała w swych rękach nici polityki większości krajów zachodniej Europy, gdzie na tronach królewskich i książęcych zasiadali jej liczni potomkowie. Rozkochana w poezji, sztuce "dwornej", wywarła znaczny wpływ na rozwój kultury średniowiecza.

15,00 
Cnotliwa Filipa

Filipa - najstarsza córka Rosamundy Bolton, dziedziczka zamku Friarsgate, jest zdruzgotana, gdy dowiaduje się, że przeznaczony jej mężczyzna postanowił wybrać klasztorne życie zamiast małżeństwa. Jednak nagła odmiana losu prowadzi ją na dwór królowej Katarzyny Aragońskiej, a tam – w ramiona Kryspina St. Clair, przystojnego hrabiego, który okazuje się dla niej lepsza partią, niż Filipa mogłaby sobie wymarzyć.

40,00 
Czarna Śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych

Czarna śmierć, czyli epidemia dżumy, pojawiła się nagle w 1347 roku na Sycylii i w ciągu 3 lat zabiła połowę ludności Europy. Skąd przyszła? Jakie są jej korzenie? Czy może pojawić się znowu? Autorzy, opierając się na wiarygodnych dowodach, obalili istniejące od setek lat przekonanie, iż za epidemie nawiedzające średniowieczną Europę była odpowiedzialna dżuma dymienicza...

30,00 
Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań polsko-bazylejskich 1433-1632

To pierwsza monografia poświęcona związkom intelektualnym Polski z Bazyleą, od soboru bazylejskiego po czasy wojny trzydziestoletniej. Rola Bazylei, kontakty osobiste Polaków ze środowiskiem naukowym tego miasta, korespondencja z czołowymi przedstawicielami kultury bazylejskiej, książki dedykowane Polakom, druki polskie w Bazylei - to główne tematy podejmowane w książce Macieja Włodarskiego.

28,00 
Herezje i prawdy

"Moich szkiców średniowiecza nie należy uważać za pracę historyka, lecz tylko publicysty. Pisałem je, aby zakwestionować zadawnione poglądy i wezwać do kontroli pewnych pojęć, które takiej rewizji jak najbardziej wymagają. Inteligentniejszy czytelnik stwierdzi, że ciągle wygłaszam protesty przeciw pojęciom ustalonym i zamarzniętym. Czytelnik mniej inteligentny będzie mówił i pisał, że o takiej lub takiej sprawie nie mam pojęcia, bo przecież „wiadomo jest, że było inaczej”.

12,00 
Historia powszechna średniowiecza

Książka obejmuje nie tylko krąg kultury europejskiej, ale ukazuje dzieje ludów i społeczeństw całego ówczesnego świata. Przeznaczona głównie dla środowisk akademickich, będzie też doskonałą pomocą dla nauczycieli historii i ciekawą lekturą dla czytelników zainteresowanych przeszłością.

55,00 
Historia sztuki w zarysie

Czym jest sztuka? Najbardziej rozpowszechniony jest pogląd, że sztuka to piękno widziane przez artystę. Ten pogląd wsparty jest drugim, także szeroko rozpowszechnionym, że piękne jest to, co kto lubi, co się komu podoba. Oba te poglądy wyrastają z podstaw sięgających starożytnej, idealistycznej estetyki greckiej. Jej wyrazicielem był Platon, który utworzył świat idei bytujących niezależnie od nas. W tym świecie sztuka znalazła swoje miejsce jako wyrazicielka idei. Zadaniem artysty było ideę piękna przywołać i okazać...

35,00 
Jesień średniowiecza

Wybitny holenderski historyk i filozof kultury o wielkiej erudycji, wyjątkowej znajomości życia ubiegłych epok i dużym talencie pisarskim ukazuje szeroka panoramę kończącego się średniowiecza, mechanizm jego zamierania i rozkładu w kręgu kultury burgundzkiej XIV-XV wieku. Omawia czynniki kształtujące ówczesna kulturę i sposób bycia, ukazuje obyczaje, ceremoniał, stosunek do sztuki, do religii i umysłowość człowieka tamtych czasów; przedstawia wybitnych łudzi, ich postawy w ważnych, przełomowych momentach; odsłania mechanizmy społeczne i kulturowe. Dzieło to pozbawia epokę średniowiecza upiększeń, akcesoriów i stylizacji, jaką dało jej romantyczne dziejopisarstwo."

100,00 
Karol Szalony

Akcja powieści rozgrywa się we Francji, na przełomie XIV i XV wieku. Był to okres rozprężenia wewnętrznego, anarchii i wojen domowych. Karol Szalony, król Francji od 1380 r., popadł w chorobę umysłową, co zostało wykorzystane przez zwaśnionych rywali...

10,00 
Królewscy synowie

Tytułowymi bohaterami są dwaj przyrodni bracia, synowie księcia Władysława Hermana - Zbigniew i Bolesław. Autor ukazał ich rywalizację na tle panoramy dziejów Polski przełomu XI i XII wieku. Zbigniew, najstarszy syn Władysława, był owocem nieformalengo związku z kobietą niskiego stanu. Kiedy Władysław po wygnaniu brata Bolesława Szczodrego nieoczekiwanie zostaje władcą państwa, jest zmuszony odprawić swoją konkubinę, a potomka uznanego za "nieprawego" odesłać do klasztoru, gdzie miał spędzić resztę życia. Zbigniew nie chce się pogodzić ze swym losem i korzystając z niechęci panów polskich do wojewody Sieciecha staje na czele rebelii przeciwko niemu, ale tym samym przeciwko własnemu ojcu.

20,00 
Lew i lilie

Wraz ze śmiercią Karola IV Pięknego wygasa dynastia Kapetyngów. Dzięki zręcznym zabiegom Roberta d'Artois koronę otrzymuje jego kuzyn Filip VI Walezjusz, książę słaby i lekkomyślny. Po serii nagłych śmierci królów na Francję spada klątwa miernych rządów. W zamian za swe usługi Robert pragnie odzyskać hrabstwo przodków. W drodze do celu nie cofnie się przed żadnym kłamstwem, podstępem czy zbrodnią. Szósty tom cyklu "Królowie przeklęci" to opowieść o niszczycielskiej sile ludzkich ambicji, żądzy władzy i zemsty, których zgubne konsekwencje odciskają się na losach całego narodu na długie wieki.

9,00 
Polska wieków średnich, czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia – tom III (1859)

Rozważania nad historią Polski wybitnego uczonego Joachima Lelewela (1786-1861). Ten polski historyk, slawista, biograf i poliglota był prezesem założonego w trakcie powstania listopadowego Towarzystwa Patriotycznego – radykalnego odłamu obozu powstańczego, dążącego do wprowadzenia fundamentalnych reform społecznych. Był członkiem kierowanej przez Adama Czartoryskiego Rady Administracyjnej.

1000,00 
Ryszard III

Ryszard III, ostatni król z dynastii Plantagenetów, panował bardzo krótko (1483 - 1485), jednakże pozostaje do dziś jednym z najbardziej niepokojących i kontrowersyjnych władców w historii Anglii. Racja stanu nowej dynastii Tudorów wymagała przedstawienia go w jak najczarniejszych barwach, co zapoczątkowało swoją nie dokończoną biografią Thomasa More. Biografia Kendalla jest szczytowym osiągnięciem tego nurtu nowszej historiografii, który postawił sobie za cel weryfikację niewątpliwych zafałszowań i rehabilitację bądź przynajmniej obiektywniejszy portret Ryszarda.

16,00 
Sacerdotium – Imperium – Studium. Władza uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich

"Sacerdotium - Imperium - Studium" traktuje o przemianach światopoglądowych, które nastąpiły wśród późnośredniowiecznych warstw wykształconych. Autor śledzi modyfikacje modelu władz uniwersalnych zaszłe w drugiej połowie XIII i w początkach XIV w., gdy tradycyjnym dwóm mistycznym filarom chrześcijaństwa (władzom duchowej i świeckiej) został przydany trzeci - władza studium, utożsamiana z ludźmi nauki i uniwersytetami.

45,00 
Tajemnice i skandale średniowiecza

W książce opisane są jedne z najbardziej znanych, dramatycznych wydarzeń średniowiecza m.in.: tajemnice wczesnośredniowiecznej, frankijskiej dynastii Merowingów, historia Eleonory Akwitańskiej - jedynej kobiety, która była królową Anglii i Francji, inspirowany z poduszczenia francuskiego króla proces Zakonu Templariuszy i dramatyczne losy Joanny D'arc - Dziewicy Orleańskiej.

15,00 
Tajna historia Mongołów. Anonimowa kronika mongolska z XIII w.

Jedyne w swoim rodzaju dzieło średniowiecznego piśmiennictwa ludów stepowych Azji Centralnej. Kanwę utworu stanowią wydarzenia z życia Czyngis-chana i jego następcy Ugedeja, ukazane na szerokim tle tradycji i warunków życia szczepów pasterskich.

35,00 
Tiara i korona – 2 tomy

"Tiara i korona" to powieść historyczna z końca XI wieku, obrazująca spór pomiędzy cesarzem Grzegorzem VII, a cesarzem rzymskiego narodu niemieckiego Henrykiem IV. Stawką walki tych dwóch olbrzymów była władza nad ówczesnym światem cywilizowanym.

16,00 
Wilczyca z Francji

Nieszczęśliwa, wzgardzona przez niewiernego męża królowa Anglii Izabela przybywa na francuski dwór szukać pomocy u swego brata, Karola IV Pięknego. Znajdzie miłość, której nie będzie potrafiła się oprzeć. Płomienna namiętność do zbiega z Tower, lorda Mortimera, wywoła nieprzewidziane konsekwencje, które zaważą na losach obydwu królestw. Czy piękna Wilczyca z Francji przeniesie klątwę templariuszy na drugi brzeg kanału La Manche? Maurice Druon snuje barwną opowieść o pragnieniu miłości, żądzy władzy i namiętnościach prowadzących do zbrodni.

9,00 
Zamordowana królowa

Na tron Francji wstępuje Ludwik Kłótliwy, władca chwiejny i słaby, za którym ciągnie się niechlubna sława rogacza. Upokorzony i ośmieszony przez swoją żonę Małgorzatę Burgundzką obsesyjnie szuka sposobu na szybkie unieważnienie małżeństwa. Inne sprawy odsuwa na dalszy plan. Tymczasem w królestwie źle się dzieje: klęska głodu, bunty możnych, pusty skarbiec… Drugi tom cyklu „Królowie przeklęci” opisuje trudny i dramatyczny początek panowania najstarszego syna Filipa Pięknego. Maurice Druon mistrzowsko kreśli opowieść o dworskich intrygach, niecnych knowaniach i politycznych mordach.

10,00 
Zdradzona

Młodziutka Fiona Hay jest jedyną opiekunką czterech młodszych sióstr i dumną panią ubogiego domostwa na Wzgórzu. Gotowa jest uczynić wszystko, by dotrzymać słowa danego umierającej matce i zadbać o przyszłość rodzeństwa. Tak rozpoczyna się burzliwa historia miłości, zdrady i poświęcenia, nierozerwalnie związana z dziejami średniowiecznej Szkocji i Anglii, losem podstępnego króla i jego przewrotnym planem...

35,00 
Odwiedź nas
ANTYKWARIAT INTERNETOWY - aktywny całą dobę: 24/7
email: antykwariatepicki@op.pl


Możesz też zadzwonić
666 604 676

Regulamin sklepu | Polityka prywatności